R1 Suture - R1 Конци

Резорбируеми плетени и моноконци

LACTISORB LACTISORB Rapid  PGA
  Състав: Полиглактин 910
  Структура: плетен, с покритие
  Срок на разграждане: среден
  Цвят: виолетов/безцветен
  Състав: Полиглактин 910
  Структура: плетен, с покритие
  Срок на разграждане: кратък
  Цвят: безцветен
  Състав: Полигликолид
  Структура: плетен, с покритие
  Срок на разграждане: среден
  Цвят: виолетов/безцветен

 

Нерезорбируеми моноконци

LACTISORB LACTISORB Rapid PVDF

 

Нерезорбируеми плетени конци

ORTHOPYLENE POLYESTER S POLYESTER CV

 

MonoQUICK PDO R1 Loc

 

SUPRAMIDE 01 PTFE

  

SILK POLYAMIDE