R1 Suture - Производство

Production 01Разработената и внедрена в нашето предприятие автоматизирана система за управление на производството позволява ефективно и безпогрешно управление на целия производствен процес, стопроцентов входящ контрол на суровините и комплектуващите материали, получаване на данни за качеството на всяко изделие на всеки етап на производство, правилно планиране и разпределяне на производствените мощности, управление на склада за суровини и готова продукция.

Production 02
В нашето предприятие действа система за управление на качеството ISO 13485.

Благодарение на действащата система за оперативно управление, всяка поръчка се намира под постоянен контрол, който проследява целия жизнен цикъл на изделието, което позволява строго планиране на срока за изготвяне именно на Вашата поръчка.

Production 03
Собствена изследователска технологична лаборатория.

Най-нови технологии. Модерно оборудване.

Production 04
Координираната работа на професионален екип от инженери, технолози, майстори с различен профил, ни позволява да гарантираме високото качество на цялата ни продукция!

Внедряването на по-модерно оборудване и технология ни позволи да намалим срока за изготвяне на поръчката до 2 часа!